De balk in ons oog!

IMG 4624

Om een of andere reden willen we het probleem niet zien.

Initiatieven als Sign for my Future mogen er best zijn, maar de vraag is of ze niet  hoogstens wat gelijk gestemde geesten bij elkaar brengen? Met de eis naar een krachtig klimaatbeleid ziet men blijkbaar de balk in eigen oog niet en gaat men voorbij aan de huidige economische wetmatigheden die oorzaak zijn van sociale en ecologische uitbuiting. De uitdaging is dan ook niet klimaatverandering maar mentaliteitsverandering!

De huidige protesten zijn uitingen van het zich afzetten van elitaire groepen in industrie en politiek die zichzelf goed bediend hebben op kosten van onze toekomst. CEO’s hanteren vandaag een mercantiel marktmodel waarbij louter gestreefd wordt naar economische winstmaximalisaties zonder rekening te houden met mens en milieu. De Club van Rome heeft ons in de jaren ‘70 voor de gevolgen van dit scenario gewaarschuwd, maar we hebben er ons vooral niets van aangetrokken! 
Het neoliberale systeem heeft aan de politieke leiders alle instrumenten ontnomen om te kunnen vechten tegen klimaatverandering. We hebben daarom een nieuwe politieke en economische invulling nodig door acties te nemen die samenhangend zijn met de bevindingen van de wetenschap. Zolang aan die voorwaarde niet voldaan wordt, zal er aan het klimaat niets veranderen.

Klimaatverstoring en migraties zijn het
gevolg van sociale en ecologische uitbuiting

“Dankzij eigendom van patenten, financiële hefbomen, staatssteun, controle over grondstoffen kunnen oligopolies, zoals de energiegiganten, de markt onder elkaar verdelen, prijzen bepalen en de ontwikkeling van ecologische productieprocessen en alternatieve brandstoffen blokkeren. Zolang wetenschap en technologie verbonden blijven met de kapitalistische eigendomsstructuren en winstlogica kan er geen fundamentele oplossing komen voor het klimaatprobleem.  
Nu de omvang en het draagvlak van de klimaatprotesten niet meer te ontkennen is, proberen politiek en ‘Captains of Industry’ zich gretig het thema toe te eigenen om besparingen door te voeren of het gat in de begroting te dichten". (Brecht De Smet, UGent; Politiek van Ontwikkeling)

Door het neoliberale model werd alles herleid naar het individu en dus ook naar ontoereikende individuele maatregelen. Het klimaat wordt echt niet gered als de modale man of vrouw minder het vliegtuig zou nemen of de lichten uitzet en de verwarming lager zet. Ook niet als een progressieve CEO voortaan MVO-maatregelen neemt, minder papier verbruikt en alle medewerkers fruit laat eten.
We dienen met z’n allen mondiaal afstand te doen van de huidige winstlogica en in onze economie opnieuw de juiste sociale en ecologische evenwichten te zoeken. Hierbij dienen de sterkste schouders de zwaarste lasten te dragen.

Oude ideologieën zullen de problemen van de 21ste eeuw niet oplossen.  Klimaatverandering raakt dan ook het centrale zenuwstelsel van ons economisch systeem, omdat het is opgebouwd op fossiele brandstoffen. We kunnen dan ook maar het klimaatprobleem aanpakken met mensen die begrijpen dat ze alles te winnen hebben bij acties tegen huidig economische logica. 


Jongeren, wees alert en blijf jullie engageren! 

Aan de jonge generatie om nieuwe ideologieën uit te werken die de problemen van de 21 ste eeuw aanpakken en oplossen. Aan de huidige generatie om hen bij te staan en te helpen de valkuilen trachten te omzeilen. 

Dit artikel is een bijdrage aan het maatschappelijk debat in kader van klimaat en migratie. Het artikel is geschreven in eigen naam van de auteur Werner Sels en is niet persé het standpunt of  de visie van OZG.