De warmste week 18 tot 24 december

musicforlife

Bezorgd om het klimaat? Om onze toekomst? Plant een boom of een bos aan de rand van de woestijn.

OZG investeert in duurzame herbebossingsprojecten om verwoestijning te stoppen, CO2 te fixeren, de biodiversiteit in fauna en flora te vergroten, een micro-economie op te starten, kinderen te onderwijzen, vrouwen een stem te geven, water te beheren en migraties te stoppen.