Team OZG in Senegal

inleefreis

10 onvergetelijke dagen op Afrikaanse bodem. De inleefreis heeft onder de teamleden vele indrukken nagelaten. Indrukken die we onmogelijk allemaal kunnen weergeven. We strooien er een paar voor u uit.

Na onze aankomst in Dakar reden we 1200 km door zandvlakten en dorpen via Lompoule - het Roze meer, naar de afgelegen gebieden van Mbar Toubab. Onderweg passeerden we Nomaden en Peulen met kudden Zeboes (bultrund) geiten en schapen, die het land helemaal kaal vreten. Deze kudden zijn hun fortuin, hun enige inkomst.

In Mbar Toubab konden we kennismaken met de gronden die we toegewezen kregen om een eerste 50ha te planten. We bezochten er ook een nabijgelegen schooltje en een grote moestuin, die door vrouwen werd bewerkt. De producten die ze kweekten bracht op de markt een cent winst op.

Via Touba, waar we een van de grootste moskeeën  bezochten, reisden we verder naar Kaolack. Van daaruit reden we naar Simal, Nianang en Fadiouth tot we op schelpeneiland strandden. De plaats waar Christenen en Moslims vredig naast elkaar liggen, beschermd door een heel dikke laag schelpen.

Om de cirkel van de reis rond te maken eindigden we in een verwerkingsbedrijf van Arabic Gum – Valdafrique. Tijdens ons bezoek kregen we het hele proces van de gum uitgelegd. Van de Acacia Senegal (1 van de bomen die door OZG wordt aangeplant) tot het alom gekende groene muntbolletje. Hier verwerkt men 90 % van de totale productie gum van Senegal. Rondtrekkende Peulen maken inkervingen in de bomen en halen de gum op. Zij worden door landeigenaren betaald. Elke boom geeft ten vroegste na 5 jaar gum, maar het kan ook pas later zijn.

Onze eerste reisdag, want daar hebben we het nog niet over gehad, was misschien wel de meest aangrijpende. Toen we aan land kwamen op het slaveneiland Ile de Gorée, de meest bezochte plaats van Senegal, hoorde je nog de angstkreten van hen die hier om hulp riepen, zag je nog de littekens van 3 eeuwen onmenselijke handelingen, kon je in de verte de boten zien vertrekken waarop menige mensen lagen gestapeld…